Emoční stupnice

16.12.2018 21:21

Milé ženy, 

pracujeme v tomto čase zase s tématem emoce / pocity a jak s nimi být v souladu. Nepotlačovat je a přitom je zdravě vyjadřovat.

Jedna z věcí, která mě osobně moc pomohla s prací s nimi je moční škála. Nejslabší emoce je na konci seznamu, kam všichni směřujeme je na začátku. Nejprve bychom si na stupnici měly najít náš současný výchozí stav - emoce, které zrovna cítíme a po té se snažit dosáhnout emoce blízko nad ní. Je těžké udělat skok z deprese ke štěstí najednou. Ale přejít z deprese k odplatě, k pochybám, k frustraci, nudě,spokojenosti, naději, je už snažší. :-)

 

1. Radost/Oceňování/Pocit síly/Svoboda/Láska
2. Vášeň
3. Entuziasmus/Nadšení/Dychtivost/Štěstí
4. Pozitivní očekávání/Přesvědčení
5. Optimismus
6. Naděje
7. Spokojenost
8. Nuda
9. Pesimismus
10. Frustrace/Rozčílení/Netrpělivost
11. Přemožení
12. Zklamání
13. Pochyby
14. Starosti
15. Obviňování
16. Zlost
17. Odplata
18. Nenávist/Zuřivost
19. Žárlivost
20. Nejistota/ Pocit viny /Méněcennost
21. Strach/Smutek/Deprese/Zoufalství/Bezmoc 
 

 

Už jen uvědomění si, co prožíváme nám pomáhá tento stav přijmout a lépe s ním pracovat.

Přeji krásné dny

Gaia