Období čarodejnice, podzim, sklizeň

02.10.2014 15:35
Podzim mám spjatý s archetypem čarodejnice a také s fází cyklu před menstruací. Těchto několik dní bývají pro některé ženy velice náročně. Naše emoce se střídají, necítíme se dobře, s ničím nejsme spokojeny a také můžeme cítit tlak (z okolí i v našem těle). Býváme často unavené, někdy agresivní a přecitlivělé. Já často bývám netrpělivá a mám pocit, že se proti mě všichni spikli a nikdo mě nemá rád. Bývám nesoustředěná a  podrážděná.
 
Tato fáze ovšem skýtá nečekané výhody. Míváme v tomto období mnohem silnější intuici, než obvykle. Máme také možnost zjistit, na čem nám v životě skutečně záleží. Snadno se zbavujeme emoční zátěže a míváme zajímavé vhledy. Přichází také inspirace a proto si noste tužku a papír a zaznamenávejte si Vaše nápady. Až se ně podíváte za nějaký čas, nebudete věřit, že Vás něco tak úžasného napadlo. V tomto období je také velice účinné uklízet, zbavovat se starých věcí, jde to snadno a téměř samo. 
 
Ke konci této fáze míváme zvýšenou schopnost meditace a to úplně přirozeně. Vlastně se nacházíme v meditativním stavu neustále a pokud se na chvíli zastavíme, můžeme se spojit samy se sebou.  
 
Já vnímám tuto fázi jako cestu k sobě, dovnitř, ke zkoumání toho, co doopravdy chci a čím dál intenzivněji se mi objevují jak příjemné tak i nepříjemné kvality tohoto období. Přijímám tedy své emoce tak jak jsou a učím se mít ráda sama sebe i v těchto dnech. 
 
Zkoumání ženské cykličnosti a rozmanitosti mě vedlo k tomu, že vedu ženské kurzy. Na kurzech pracuji s ženskými aspekty a tak žena může dojít k větší celistvosti, spokojenosti a pochopení sebe sama
 
 
Tip: Jděte ven do přírody, na procházku a využijte všechny smysly. Dívejte se na přírodu, která se připravuje ke spánku, na barevné listí, mlhy, krásnou oblohu, měsíc. Nasávejte vůně tlejícího listí, vlhkosti a vzduchu. Zaposlouchejte se do zvuků přírody, do ticha. Můžete si i někde na chvíli posadit, dívat se na vodu, stéblo trávy, na zvířátka. Užijte si tento čas je pro sebe a využijte ho pro to, podívat se, co starého už Vám neslouží a co můžete odložit. Vložte to do nějakého kamínku, šišky a hoďte ze skály, nebo do vody... buďte kreativní! To, co jste do předmětu vložily nechte odejít.
 
Přeji Vám krasné dny plné radosti
Gaia