Sdílení v kruhu žen

30.01.2016 13:24
Máte blízké vztahy se ženami? Máte jednu, nebo více kamarádek, kterým můžete říct všechno a cítíte se slyšené a zároveň umíte naslouchat? Zažily jste sdílení v kruhu žen, kde jste cítíly důvěru, bezpečí a podporu? 
 
Já doporučuji každé ženě, aby minimálně jednou měsíčně navštěvovala ženský kruh. V ženském kruhu zažijete sounáležitost, pochopení, přijetí a hloubku.   
 
Jak vytvořit prostor pro léčivý ženský kruh?
Můžete si jej vytvořit samy tak, že pozvete Vaše blízké ženy a pravidelně se budete setkávat a vytvářet tak důvěru a sounáležitost. Sdílení v kruhu může probíhat tak, že si doprostřed dáte svíčku a máte nějaký mluvící předmět (kámen, sošku, cokoli). Můžete předmět poslat po kruhu, nebo si ho ze středu kruhu brát napřeskáčku. Důležité je, že ten, kdo mluví má slovo a ostatní mu naslouchají. Sdílející žena sdílí ze srdce a naslouchající ženy jsou také otevřené a poslouchají srdcem. Důležitou zásadou je, že cokoli je v kruhu řečeno, zůstavá tam a nikde o tom o čem mluvily ostatní nepovídáme - s touto zásadou musí souhlasit a dodržet všechny ženy. Vytvoří se tím tak pole bezpečí.
 
Další možností, jak ochutnat sílu a podporu ženského kruhu je přijít na některý můj kurz, kde je sdílení v kruhu součást každého setkání. 
 
Uvědomuji si to čím dál více, když vytvářím na svých kurzech prostor pro sdílení v kruhu žen, jak je nesmírně léčivé a inspirující mluvit o svých pocitech pouze mezi ženami. Je to obrovský dar moci říct cokoliv a mít pozornost všech žen v kruhu. Častokrát si uvědomuji, že i sdílení ticha, nebo emocí je nádherné a léčivé pro všechny přítomné ženy. Příběhy, zkušenosti a každodenní záležitosti, které sdílíme v kruhu nás obohacují, inspirují a často i skutečně i léčí. Také možnost být slyšena je velice léčivá a častokrát velmi osvobozující. 
 
Kromě svých kurzů mám i kruh mě blízkých žen, se kterými se setkávám pravidelně jednou za tří týdny. Velmi mě to podporuje, posiluje, naplňuje a dává mi sílu zůstávat otevřená ve vztahu s partnerem. Jsem velice vděčná za tyto hluboká důvěrná ženská přátelství a za všechny krásné a láskyplné ženy, které mám kolem sebe. Děkuji!
 
Přeji Vám krásné chvíle v ženském společenství
Gaia
 
PS: Neméně důležité je, aby se i muži scházeli společně a navzájem se podporovali a nabíjeli. Jsem velice vděčná, že můj partner vytváří tento prostor pro muže. Pokud chcete dát muži dar, pozvěte ho na Mužský večer, ve středu 17.2.2016 od 18 hod v Praze.