Sebeláska

21.01.2016 12:56
 
Toto téma mě začalo provázet živote od chvíle, kdy jsem si začala být více vědomá sama sebe, svého těla, toho, kam v životě jdu a jaké je moje poslání. Posledních 8 let objevuji, kdo je ta žena ve mě, co miluje, jak chce žít a jak být šťastná. Za tu dobu byly období, kdy jsem se milovala a vůbec jsem o tom nepochybovala, pak byly období, kdy to bylo jiné, kdy jsem začala odlupovat slupky "cibule" svých omezení, proč nežiji život takový, po jakém toužím. Mnohokrát se mi toto téma vrátilo a vždycky, když se zdálo, že jsem už u cíle, přišel test, je to tak opravdu? 
 
Poslední test přišel v létě 2015 a já vím, že to byl zatím nehlubší ponor do mého nitra, kde jsem se tváří v tvář potkala s neláskou k sobě, která vznikla v mém dětství. Byla jsem schopná to rozeznat, cítit tu bolest a být si vědomá, že láska nemůže nikdy příjít zvenku a nikdy nemůže plně uspokojit prázdnotu - absenci lásky ve mě samotné. 
 
Cítím, jak postupně roste moje skutečná sebeúcta, sebehodnota a láska k sobě, ke svému tělu. Totální přijetí všeho, co je. Když přijmu sebe, najednou je svět kolem mě barevnější a nejsou tam všechna ta odsouzení a kritika, které mi jen zrcadlili nepřijetí sebe samé a svých kvalit i stinných stránek. Všechna sebeláska, kterou jsem cítíla dříve byla jen iluze, vystavěná na domnělých jistotách a přijetí někým venku.  
 

Inspirace, jak můžeš začít praktikovat sebelásku:

 
  1. Uvědom si, že už teď jsi dokonalá - nemusíš dělat nic proto, aby jsi se mohla milovat a přijmout. Přijetí toho, kdo jsi právě teď uvolní cestu pro to, jak něco ve svém životě změnit. Je to ale z jiného místa. Ne proto, že musíš!
  2. Všimni si, jestli sama pro sebe děláš to, co pro ostatní. Zapiš si to a zkoumej to. Najdi alespoň 3 věci, které budeš dělat jen pro sebe a které Ti dělají radost.
  3. Miluj svoje tělo! Příliš silná slova? Opravdu přijmi svoje tělo takové, jaké je, pečuj o něj jako o svůj chrám a posílej lásku každé své části, každému orgánu a buď vděčná, jak ti tvoje tělo slouží.
  4. Měj ráda sama sebe a uvědom si, že každá chyba, kterou uděláš je nástroj k růstu. Chyby jsou našimi přáteli, které nám pomáhají mít lepší život. Skrze ně se učíme a rosteme. Blížíme se k tomu, jak opravdu chceme žít.
  5. Jakmile si všimneš kritiky, nebo sebekritiky (lidé, kteří neustále někoho kritizují bývají nejkritičtější sami k sobě), řekni si: "Dost! Miluji se a přijímám se taková, jaká jsem."
  6. Pečuj o své potřeby a plň si svá přání, dávej lásku sama sobě, třeba i tak, že si pro sebe koupíš květinu. Oceň se! :-)
 
Přeji Vám krásné dny a pokud se chcete v sebelásce vzdělat více, doporučuji Učebnici sebelásky od Lucie Kolaříkové.
Gaia